aniversario

7th Calafou birthday!

Saturday, August 4, starting at 6:00 p.m.

7 Years in Calafou

Seven as the sum of heaven, earth, bodies, souls, emotions, mysteries and entropy.
7 colors in the rainbow,
7 notes on the diatonic scale,
7 days creating and resting,
7 years sowing life.

For this new stage, its challenges and energies, we aim to travel together through time and space.

Saturday, August 4, 2018 - 18:00 to Sunday, August 5, 2018 - 10:00

7é Aniversari de Calafou!

Dissabte 4 d'Agost a partir de les 18h00

7 Anys en Calafou

Set com la suma del cel, la terra, els cossos, les ànimes, les emocions, els misteris i l'entropia.
7 colors en l'arc de Sant Martí,
7 notes en l'escala diatònica,
7 dies creant i descansant,
7 Anys sembrant vida.

Per a aquesta nova etapa, els seus desafiaments i energies, apostem per viatjar juntes a través del temps i espai.

Saturday, August 4, 2018 - 18:00 to Sunday, August 5, 2018 - 10:00

7° Aniversario de Calafou!

Sabado 4 de Agosto a partir de de las 18h00

7 Años en Calafou

Siete como la suma del cielo, la tierra, las cuerpas, las almas, las emociones, los misterios y la entropía.
7 colores en el arco iris,
7 notas en la escala diatónica,
7 días creando y descansando,
7 Años sembrando vida.

Para esta nueva etapa, sus desafíos y energías, apostamos para viajar juntas a través del tiempo y espacio.

Saturday, August 4, 2018 - 18:00 to Sunday, August 5, 2018 - 10:00
Subscribe to RSS - aniversario