Rojava

Rise Up 4 Rojava

While the population of Rojava continues their struggle for self-determination, women’s liberation and radical democracy, defending itself against the attacks of jihadist gangs and the fascist Turkish state, the representatives of hypocritical governments shake hands with the Turkish oppressors.

Rise Up 4 Rojava

Mientras la población de Rojava continúa su lucha por la autodeterminación, la liberación de la mujer y la democracia radical, defendiéndose contra los ataques de las bandas yihadistas y el estado fascista turco, los representantes de los gobiernos hipócritas se dan la mano a los opresores turcos.

Rise Up 4 Rojava

Mentre la població de Rojava continua la seva lluita per l’autodeterminació, l’alliberament de les dones i la democràcia radical, defensant-se dels atacs de les bandes gihadistes i de l’estat feixista turc, els representants dels governs hipòcrites es donen la mà amb els opressors turcs.

Subscriure a RSS - Rojava