info detallada tallers HackTheEarth 2015

Aquí va la info dels continguts dels tallers que allotjarem en aquesta edició 2015 de HackTheEarth. La informació està actualitzada mentre ens arribin mes dades, sentim si no tota la informació està disponible ja, estem en això!

Una salutació de l'equip hte / Calafou !!

 

EIX AIGUA:

- Escalfador d'aigua per combustió d'oli vegetal usat
Explicació dels passos a seguir per a la construcció d'un cremador d'oli vegetal usat, amb materials reciclats (bombona de gas, tubs de ferro, extractor de fums..) amb injecció d'oxigen per aconseguir una combustió neta. Demostració de l'ús i adaptació per a l'escalfament de l'aigua. El taller girarà en torn a la descripció, mostra i treball sobre un prototip d'una estufa d'oli reciclat, i la forma d'adaptar-la per a generar un sistema d'escalfament d'aigua.
Es tractaran les formes d'ús de l'oli usat, com aconseguir una combustió neta, les dificultats relacionades amb l'encès. Però sobretot volem fer èmfasi en el potencial de reutilitzar una deixalla de difícil tractament i que, en general, acaba contaminant grans volums d'aigua.

- Trampa de greixos
Construcció i instal·lació d'una trampa de greixos per al primer filtrat d'aigües grises, aplicable a l'ús domèstic. Una trampa de greixos és un sistema de filtració de les aigües grises . La seva funció és la de "atrapar" per flotació greixos que queden del rentat genèric de plats, roba, cossos, etc i així evitar la seva reinmisión en el medi ambient. La peça que construirem per calafou té un disseny adaptat per a la seva aplicació directa sota de qualsevol pica domèstica.

- Fitodepuració guerrillera
Consisteix en la construcció d'illes flotants amb materials reciclats com garrafes i caixes de plàstic. Les illes serveixen com a biòtop per a sustentar plantes aquàtiques. Les plantes absorbeixen Nitrògen, Fòsfor i Potassi de l'aigua, contribuint a la seva depuració. També afavoreixen la biodiversitat i poden ser usades per niar aus aquàtiques.  Disposant de pressupost es poden fer filigranes com aquesta http://super.abril.com.br/blogs/planeta/sistema-de-tratamento-ecologico-... però nosaltres treballarem amb despeses pràcticament cero.


- Filtració d'aigua de pluja per a potabilització
Construcció d'un filtre natural amb pedres, grava, sorra, carbó vegetal i cotó per fer un sistema de potabilització d'aigua de pluja.

- Open Droplet - Sensor per a la medició del consum domèstic de l'aigua
L'escassetat d'aigua és probable que sigui la propera crisi global. En aquest taller es parlarà del que podem fer al respecte mitjançant el desenvolupament de la tecnologia i l'exploració de la disponibilitat i les interfícies de dades per facilitar la comunitat i l'administració individual dels recursos hídrics. Estem treballant en un maquinari obert de cabalímetre d'aigua a partir d'un sensor acústic que hauria d'ajudar a la gent a entendre com utilitzen l'aigua a la llar. Es combinaran aquestes dades amb les dades de la infraestructura, els governs i les comunitats en una novel·la interfície de dades. El pensament actual a internet sobre el procés canvi de comportament, no té en compte l'opció de les comunitats que treballen juntes. En aquest debat m'agradaria explorar l'impacte d'internet en les qüestions de disseny, específicament regar metres i disseny d'interfícies, de pensament basat en la comunitat, i per explorar alternatives comunitàries viables a l'administració de l'aigua. Seria molt bo poder discutir noves formes de dissenyar interfícies amb les comunitats i com això podria estar vinculat a les comunitats de hackers.

- Plataforma mòvil d'anàlisi de la qualitat de l'aigua
En el marc de les naixents comunitats rurals sorgeixen necessitats bàsiques com ara el saber si l'aigua disponible és potable o no. Calafou, dins d'aquest context, assumeix la tasca de desenvolupar eines tecnològiques que ens permetin rehabitar aquests espais abandonats pel capitalisme. En aquesta ocasió construirem un colorímetre, o espectofotometre. Basant-nos en dissenys oberts realitzats per científics altruistes.
http://www.appropedia.org/Open-source_mobile_water_quality_testing_platform
PDF: http://www.academia.edu/8319858/Open-source_mobile_water_quality_testing...
Aquest dispositiu permet realitzar un mesurament sobre tres diferents formes d'anàlisi de la qualitat de l'aigua.
Turbididad -> https://es.wikipedia.org/wiki/Turbidez
DBO - Demanda biològica d'oxigen -> https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_biol%C3%B3gica_de_ox%C3%ADgeno
DCO - Demanda química d'oxigen -> https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_qu%C3%ADmica_de_ox%C3%ADgeno
Bàsicament el colorímetre mesura la quantitat de partícules en suspensió en el líquid, mitjançant l'anàlisi del reflex de la llum sobre l'aigua. Dinàmica del taller: Dividirem el taller en 4 parts:
1) Entendre que és un mètode d'anàlisi d'aigua open source
2) Com fer-ho
3) Fer-ho
4) Testejar-ho

- Escalfador solar d'aigua
Cal que la poca energia que necessitem no només provingui de fonts renovables si no, a més, sigui autoproduida descentralitzadament, és a dir, fora del control estatal o de companyies capitalistes. En aquesta xerrada tractarem conceptes bàsics d'energia solar tèrmica i d'altres, apresos des de l'experiència personal reflexionada.

- Hidroelèctriques a Amazònia, invasors d'Europa: ús de l'aigua i destrucció dels recursos mediambientals per a l'especulació immobiliària a les grans obres.
Taula rodona amb el doble objectiu de, per una banda visibilitzar l'estat actual de l'assassinat de les aigües en Amazònia per a la producció d'energia elèctrica i les seves conseqüències sobre el medi ambient local i global, sobre les poblacions indígenes i les economies locals i mundials. Per l'altre costat nomenar, situar i mapejar a les empreses explotadores "primermundistes", que en connivència amb la política colonitzadora dels governs occidentals, destrueixen certs territoris, usant-los així una altra vegada com a mitjà per a la proliferació de les seves polítiques mafioses. El desastre és ja, i els seus culpables tenen noms i cognoms.EIX TERRA:

- Ús Mantenimient de petita maquinària agrícola
S'explicaràn coneixements bàsics d'ús i seguretat de la motoserra i de la desbroçadora. Veurem com fer una posada a punt i reparacions bàsiques d'aquestes màquines agrícoles. Si te'ns una d'aquestes màquines abandonada o espatllada porta-la!!!

- Disseny permacultural en l'hort social comunitari municipal
Visita guiada, explicació i mostra del disseny de l'hort, i construcció d'un espai polivalent d'uns 6metres quadrats on integrar avicultura, cunicultura i vermicultura, en tres nivells diferents. Es començarà una vermicompostera (cucs de terra "vermells de California") sota una conillera. Que interaccionarà a l'hora amb unes quantes gallines, que tancarien la cadena tròfica d'aquest micronínxol ecològic. Bona part dels materials utilitzats seran provinents de reciclar materials de la deixalleria i la resta tindran molt baix cost.

- Reconeixement de l'entorn
Petita caminata pels voltants de Ca la fou on s'explicara l'entorn natural que regeix, relacionant així el tipus de poblament que hi ha hagut i dels recursos dels quals se'n servien les societats antigues i de les que en podem aprofitar nosaltres actualment

- Construcció d'un llenyer
Construcció d'un box per emmagatzemar la llenya destinada al sistema de calefacció de la colònia.

- Gestió de boscos propers a llocs habitats
Gestió de l'entorn forestal habitat i el seu accés, auto-defensa del foc, detecció del risc real i prevencions de caiguda d'arbres i/o branques, gestió de camins i previsions d'evacuació. Legislació i responsabilitat civil sobre el tema. Com cal tenir cura d'aquest primer entorn? Espais públics i privats, camins, categories de camins i importància dels mateixos. Responsabilitat civil subsidiaria d'accions a l'entorn. Riscs exteriors i risc generat per activitat humana.
Dins d'una Cura Integral del Bosc i l'Entorn, (CIASBE) les zones forestals  habitades o amb freqüència de pas de persones precisen d'una atenció especial.El bosc no hi entén de presencia humana, som les persones qui hem de vetllar per actuar de manera correcte, sent l'activitat humana la mes perillosa per l'entorn natural nosaltres mateixes hem de posar límits i actuar de manera responsable, tant per el be de l'entorn com de les persones habitants d'aquests llocs. Un lloc amb activitat humana suposa un risc per el bosc, igualment, viure en un bosc no gestionat en, com a mínim, una franja suficient, es potencialment perillós per les persones i les coses del mateix lloc.
Tanmateix, els camins altament freqüentats per persones i vehicles requereixen d'atenció especial, tant en disseny com en manteniments, les millors condicions seran les que alterin el mínim el bosc i garanteixin seguretat a les persones. En el transcurs del taller veurem  i analitzarem aquests riscos, minimitzar el risc d'incendi forestal, com no ser un perill per l'entorn i com fer que l'entorn no sigui un perill per a nosaltres, que cal fer i, especialment, que no hem de fer si habitem vora bosc.També veurem com cal actuar per a no ser nosaltres un risc per l'entorn, ni per voluntat ni per omissió o desconeixement, igualment veurem com cal cuidar i mantenir algunes zones limitades del bosc cercant la millor convivència amb l'entorn. Parlarem de la legislació vigent, de responsabilitat civil i us del bosc per part de persones i empreses que hi tenen instal·lacions, drets i deures legals, estaments i responsabilitats sempre que trobem activitat humana i bosc. L'objectiu és que les persones que vinguin al taller tinguin una visió general de la problemàtica i coneguin com actuar, que cal fer i que no he de fer en els casos mes normals de confluència de persones i bosc. Pensem que és d'interès especial per a qui viu o vol anar a viure en zona rural en la que el bosc tingui una certa importància, però també un interes general per a totes les persones sensibles i respectuoses vers l'entorn natural.

- Introducció al sistema CIASBE
Cura Integral del Bosc i l'Entorn (CIASBE) i gestió forestal integral. Relació de la CIASBE amb projectes rurals i urbans. CIASBE com a manera d'empoderament de matèries primeres i processos productius. Implantació del sistema i debat de possibilitats d'implantació, problemes de coordinació del comú per una futura implantació del sistema.

- L'aigua i la terra en els primers filòsofs
La xerrada tractarà de l'estudi racional de la natura en els filòsofs de l'antiga Grècia. I com aquest estudi comença, en gran mesura, a partir del pensament dels cinc elements (aigua, aire, terra, foc i éter). La idea no és donar un grapat de dades històriques sinó cercar que ens poden aportar, en el marc actual, les intel·leccions dels antics sobre els principis de la natura.

- Construcció d'un forn de fang
Es proposa construir un forn de fang durant les jornades. El primer dia de taller es farà una introducció teòrica i, a continuació i fins diumenge, es construirà el forn. Es farà una base, amb un mur de pedres i un arrebossat gruixut, ampolles, i maons refractraris .Se li farà un arc, una cúpula d'esbarzer i es deixarà assecar. També se li farà el sostre i un arrebossat més fi per a l'acabat.